O projekcie

wielkoœć czcionki: A- A A+

LIDER/037/481/L-5/13/NCBR/2014            01.03.2015 - 28.02.2018

Budżet: 1,2 mln zł

Celem badań w projekcie jest opracowanie i wdrożenie metodyki otrzymywania kształtek kompozytowych polimerowo-ceramicznych, które będzie ważnym krokiem w kierunku stworzenia nowej generacji bioaktywnych materiałów przeznaczonych do zastosowań w medycynie i stomatologii. Opracowywane kompozyty mają bardzo dużą szansę na komercjalizację. Produkcja materiałów wszczepiennych zawierających hydroksyapatyt oraz matrycę polimerową ma uzasadnienie merytoryczne - poznawcze jak i ekonomiczne.

 

Głównym celem badań w realizowanym projekcie jest opracowanie kompozycji ceramiczno-polimerowych do zastosowań medycznych.

Realizacja tak postawionego celu głównego wymaga osiągnięcia szeregu celów szczegółowych, które stały się podstawą do wytyczenia zadań badawczych. Wśród nich można wskazać:

  • Otrzymywanie fosforanów wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego, jako składnika materiału kompozytowego.
  • Otrzymanie polimerowej matrycy biokompatybilnej zawierającej polimery naturalne.
  • Opracowanie dyspersji bioceramiki fosforanowo-wapniowej i zbadanie jej stabilności i właściwości reologicznych
  • Opracowanie i dobór składu kompozytów fosforanowo-wapniowo-polimerowych oraz wytworzenie kształtek badawczych.
  • Przeprowadzenie badań inkubacyjnych w płynach typu SBF (Simulated Body Fluid) kształtek wytworzonych z kompozytów ceramiczno-polimerowych w celu wykazania  bioaktywności materiału.
  • Przeprowadzenie badań inkubacyjnych w płynach typu sztuczna ślina kształtek wytworzonych z kompozytów ceramiczno-polimerowych w celu oceny możliwości zastosowania wytworzonych kompozytów jako materiałów stomatologicznych.
  • Zbadanie otrzymanych materiałów z zastosowaniem linii komórkowych – badania cytotoksyczności

Realizacja przedstawionych celów cząstkowych została ujęta w ramy 9 zadań badawczych przedstawionych w harmonogramie i kosztorysie. W rezultacie zostaną opracowane kompozycje polimerowo-ceramiczne zawierające bioaktywne fosforany wapnia oraz polimery naturalne i biopolimery, m.in. poli(N-winylopirolidon), poli(kwas asparaginowy), poli(glikol etylenowy) i białka naturalne.

Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Katedra Technologii Nieorganicznej
i Biotechnologii Środowiska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków, Polska

Tel.: +48 (12) 628-21-76
Projekt finansowany przez
dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków, Polska
copyright © 2015 design: JM Group